Xtube view giúp tăng trưởng vượt bậc các chỉ số

Xtube view giúp tăng trưởng vượt bậc các chỉ số

Mang tới trải nghiệm tăng trưởng tuyệt vời với những con số chất lượng

200.000 user

Tài khoản tương tác thường xuyên

1.2 triệu view

Tổng lượt view trên toàn hệ thống

3.45 phút

Là thời gian trung bình mỗi video được xem

Xtube view giúp tăng trưởng vượt bậc các chỉ số

Xtube view giúp tăng trưởng vượt bậc các chỉ số

Mang tới trải nghiệm tăng trưởng tuyệt vời với những con số chất lượng

200.000 user

Tài khoản tương tác thường xuyên

1.2 triệu view

Tổng lượt view trên toàn hệ thống

3.45 phút

Là thời gian trung bình mỗi video được xem

3,000,000 VNĐ

XTuBe - DIAMOND là bản AI cao cấp, được nhận tất cả những lợi ích từ cộng đồng AI mang lại: 
- Nhận view từ 130-150% từ cộng đồng AI, view ổn định và chất lượng.
- Tăng lượt đăng ký nhanh chóng
- Tăng tương tác như tăng like, comment,...
- Tăng độ Trust cho kênh 
- Giúp video dễ dàng được đề xuất
- Chạy không giới hạn cửa số và máy tính

2,000,000 VNĐ

XTuBe - DIAMOND là bản AI cao cấp, được nhận tất cả những lợi ích từ cộng đồng AI mang lại: 
- Nhận view từ 130-150% từ cộng đồng AI, view ổn định và chất lượng.
- Tăng lượt đăng ký nhanh chóng
- Tăng tương tác như tăng like, comment,...
- Tăng độ Trust cho kênh 
- Giúp video dễ dàng được đề xuất
- Chạy không giới hạn cửa số và máy tính

2,000,000 VNĐ

XTuBe - DIAMOND là bản AI cao cấp, được nhận tất cả những lợi ích từ cộng đồng AI mang lại: 
- Nhận view từ 130-150% từ cộng đồng AI, view ổn định và chất lượng.
- Tăng lượt đăng ký nhanh chóng
- Tăng tương tác như tăng like, comment,...
- Tăng độ Trust cho kênh 
- Giúp video dễ dàng được đề xuất
- Chạy không giới hạn cửa số và máy tính

HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

Ms. Phạm Huế

Hỗ trợ phần mềm

   0967274262

   huept@xsoft.com.vn

Zalo


Ms. Phạm Huế

Ms. Ngọc Anh

Hỗ trợ phần mềm

   0973167235

   anhdtn@xsoft.com.vn

Zalo


Ms. Ngọc Anh